โปรแกรมจัดการข้อมูลและแผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

ความสามารถของโปรแกรม สำหรับครูประจำชั้น จัดการข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่ครูดูแล ดูสรุปพิกัดตำแหน่งบ้านของนักเรียน กำหนดสถานะการเยี่ยมบ้านของนักเรียน (หมุดเปลี่ยนสีเพื่อแบ่งบ้านนักเรียนที่ เยี่ยมแล้ว/ไม่ได้เยี่ยม) ดูเส้นทางผ่านแผนที่ Google Map จากตำแหน่งปัจจุบันถึงบ้านนักเรียน จัดการข้อมูลส่วนตัว สำหรับนักเรียน จัดการข้อมูลตนเอง บันทึกพิกัดตำแหน่งบ้านของตนเอง สำหรับผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลนักเรียนทั้งหมด ดูสรุปพิกัดตำแหน่งบ้านของนักเรียนแต่ละห้อง จัดการข้อมูลนักเรียน (Username/Password) จัดการข้อมูลครูและนักเรียนประจำชั้น (Username/Password) จัดการเมนูของระบบ จัดการภาพสไลด์ ——- *** ข้อจำกัด *** ——— พิกัดบ้านของนักเรียนอาจคลาดเคลื่อนได้ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต) ขณะเยี่ยมบ้านหรือใช้ตำแหน่งบนแผนที่ ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ GPS เท่านั้น มุมมอง Google Map ไม่ชัดเจน (ระบบใช้บัญชี อ่านรายละเอียด