HTML – เริ่มต้นแนะนำการเขียน HTML ครั้งแรก

HTML ประกอบด้วย

  • Head
  • Body

 เขียนได้ดังนี้

<html>

<head>

    <!-- title คือ ชื่อของหน้าเว็บเพจ -->

    <title>ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ภาษา HTML ค่ะ</title>

</head>

<body>

    Hello World. 

</body>

</html>

ผลลัพท์   ลองเอาโค้ดไปรันดูนะคะ แล้วจะรู้ว่าผลลัพธ์เหมือนกันรึป่าว  ต้องลองเขียนค่ะ   ^^

Leave a Reply