7. ผังงานและรหัสลำลอง

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในคลิปวีดีโอ เรื่อง การเขียนรหัสลำลองและผังงาน และดูเนื้อหาในหนังสือเรียน วิทยาการคำนวณหน้า 28-37 ให้นักเรียนเขียนผังงานและรหัสลำลอง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังนี้ (เลือกทำเพียง 1 ข้อเท่านั้น) ส่งงานในแชทส่วนตัวครู(ไม่ขอเป็นเพื่อนก็ส่งงานได้) 1. “นักเรียนได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่งหากได้ไม่ครบ 2 เข็ม จะไม่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19” 2. “นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งกีฬาสีของโรงเรียน ซึ่งหากวิ่งไม่ครบ 5 กิโลเมตร จะไม่หยุดวิ่ง” . . .

HTML – การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษร มีคำสั่งดังต่อไปนี้ <b>  </b>        คือ  ตัวหนา<i>   </i>          คือ  ตัวเอียง<u>  </u>         คือ  ขีดเส้นใต้<small>  </small>         คือ  ตัวเล็ก<strong> </strong>       คือ ตัวหนา<sub>  </sub>              คือ ตัวห้อย<sup>  </sup>              คือ ตัวยก<strike> </strike> คือ ขีดทับตัวอักษร หมายเหตุ คำสั่ง <br/> คือคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่

HTML – เริ่มต้นแนะนำการเขียน HTML ครั้งแรก

HTML ประกอบด้วย Head Body  เขียนได้ดังนี้ ผลลัพท์   ลองเอาโค้ดไปรันดูนะคะ แล้วจะรู้ว่าผลลัพธ์เหมือนกันรึป่าว  ต้องลองเขียนค่ะ   ^^