ข้อมูลและสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน https://quizizz.com/join?gc=952120 จงยกตัวอย่าง “ข้อมูล” ตามความเข้าใจของนักเรียนhttps://www.menti.com/al68ciezrpg1 จงยกตัวอย่าง “สารสนเทศ” ตามความเข้าใจของนักเรียนhttps://www.menti.com/al68ciezrpg1 ให้นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลว่า สามารถนำไปใช้ในโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่https://docs.google.com/presentation/d/1PsWKU-HNKQa6fwBZbTzDLr34cfwFm9CW5CCNu5QnA90/edit?usp=sharing ใบงานที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศhttps://drive.google.com/file/d/1jk0lkV8ZAA9bPr31F5hBWYAp-4gspsIY/view?usp=share_link ให้นักเรียนจดบันทึกความรู้

7. ผังงานและรหัสลำลอง

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในคลิปวีดีโอ เรื่อง การเขียนรหัสลำลองและผังงาน และดูเนื้อหาในหนังสือเรียน วิทยาการคำนวณหน้า 28-37 ให้นักเรียนเขียนผังงานและรหัสลำลอง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังนี้ (เลือกทำเพียง 1 ข้อเท่านั้น) ส่งงานในแชทส่วนตัวครู(ไม่ขอเป็นเพื่อนก็ส่งงานได้) 1. “นักเรียนได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่งหากได้ไม่ครบ 2 เข็ม จะไม่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19” 2. “นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งกีฬาสีของโรงเรียน ซึ่งหากวิ่งไม่ครบ 5 กิโลเมตร จะไม่หยุดวิ่ง” . . .

HTML – การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษร มีคำสั่งดังต่อไปนี้ <b>  </b>        คือ  ตัวหนา<i>   </i>          คือ  ตัวเอียง<u>  </u>         คือ  ขีดเส้นใต้<small>  </small>         คือ  ตัวเล็ก<strong> </strong>       คือ ตัวหนา<sub>  </sub>              คือ ตัวห้อย<sup>  </sup>              คือ ตัวยก<strike> </strike> คือ ขีดทับตัวอักษร หมายเหตุ คำสั่ง <br/> คือคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่

HTML – เริ่มต้นแนะนำการเขียน HTML ครั้งแรก

HTML ประกอบด้วย Head Body  เขียนได้ดังนี้ ผลลัพท์   ลองเอาโค้ดไปรันดูนะคะ แล้วจะรู้ว่าผลลัพธ์เหมือนกันรึป่าว  ต้องลองเขียนค่ะ   ^^