7. ผังงานและรหัสลำลอง

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในคลิปวีดีโอ เรื่อง การเขียนรหัสลำลองและผังงาน
และดูเนื้อหาในหนังสือเรียน วิทยาการคำนวณหน้า 28-37

ให้นักเรียนเขียนผังงานและรหัสลำลอง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังนี้
(เลือกทำเพียง 1 ข้อเท่านั้น) ส่งงานในแชทส่วนตัวครู(ไม่ขอเป็นเพื่อนก็ส่งงานได้)

1. “นักเรียนได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่งหากได้ไม่ครบ 2 เข็ม จะไม่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19”

2. “นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งกีฬาสีของโรงเรียน ซึ่งหากวิ่งไม่ครบ 5 กิโลเมตร จะไม่หยุดวิ่ง”

.

.

.

Leave a Reply