โปรแกรมจัดการข้อมูลและแผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

ความสามารถของโปรแกรม

สำหรับครูประจำชั้น

 1. จัดการข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่ครูดูแล
 2. ดูสรุปพิกัดตำแหน่งบ้านของนักเรียน
 3. กำหนดสถานะการเยี่ยมบ้านของนักเรียน (หมุดเปลี่ยนสีเพื่อแบ่งบ้านนักเรียนที่ เยี่ยมแล้ว/ไม่ได้เยี่ยม)
 4. ดูเส้นทางผ่านแผนที่ Google Map จากตำแหน่งปัจจุบันถึงบ้านนักเรียน
 5. จัดการข้อมูลส่วนตัว

สำหรับนักเรียน

 1. จัดการข้อมูลตนเอง
 2. บันทึกพิกัดตำแหน่งบ้านของตนเอง

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 1. จัดการข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 2. ดูสรุปพิกัดตำแหน่งบ้านของนักเรียนแต่ละห้อง
 3. จัดการข้อมูลนักเรียน (Username/Password)
 4. จัดการข้อมูลครูและนักเรียนประจำชั้น (Username/Password)
 5. จัดการเมนูของระบบ
 6. จัดการภาพสไลด์

——- *** ข้อจำกัด *** ———

 1. พิกัดบ้านของนักเรียนอาจคลาดเคลื่อนได้ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต)
 2. ขณะเยี่ยมบ้านหรือใช้ตำแหน่งบนแผนที่ ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ GPS เท่านั้น
 3. มุมมอง Google Map ไม่ชัดเจน (ระบบใช้บัญชี Google Map แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย)

One thought on “โปรแกรมจัดการข้อมูลและแผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน”

Leave a Reply