T-Test โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ง่ายๆ แค่คลิ๊กเดียวจบ ไม่ถึง 1 นาที

T-Test 1.0 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยแบบเลือก สามารถใช้ได้เฉพาะไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากโปรแกรม Zipgrade เท่านั้น (แบบ Full)

ความสามารถของโปรแกรม
1. วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบบอิงกลุ่ม และ อิงเกณฑ์
2. ปริ้นต์ผลวิเคราะห์ข้อสอบออกทางเครื่องพิมพ์
3. วิเคราะห์ข้อสอบได้ไม่จำกัดข้อ และจำนวนผู้สอบ

**ข้อจำกัดของโปรแกรม**
1. ใช้ได้กับไฟล์ excel ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Zipgrade เท่านั้น
2. ไม่สามารถบันทึกผลการวิเคราะห์เป็นไฟล์ได้

2 thoughts on “T-Test โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ง่ายๆ แค่คลิ๊กเดียวจบ ไม่ถึง 1 นาที”

  1. โปรแกรมของคุณครูเป็นประโยชน์มากๆครับ

Leave a Reply